Markkinatutkimus, löydettävyys- ja kilpailutilanneseuranta sekä koulutukset

Pelkät numerot ja hyvät softat eivät yksin kasvata myyntiä. Usein on hyvä aloittaa nykytilanteen selvittämisellä, jotta seuraavat työvaiheet on helpompi hahmottaa. Markkinatutkimukset, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja verkkosivustojen faktapohjainen kehitys ovat avainasemassa verkkoliiketoiminnan ja markkinaosuuksien haltuunottamisessa.

Analytiikkaan perustuvien palveluiden avulla ymmärrät paremmin oman positiosi hakukonemarkkinoilla, verkkopalvelun kipukohdat ja uudistustarpeen sekä sisällöntuotannon resurssoinnin vaatimukset.