Löydettävyys, kilpailutilanne ja sisältömarkkinointi

Nopea tapa selvittää mikä on nykytilanteesi kilpailun, löydettävyyden & sisällön toimivuuden osalta

Sisältömarkkinointi

Kun olet uudistamassa verkkopalveluasi tai kehittämässä verkkoläsnäoloasi, on hyvä tutkia millainen lähtötilanne on löydettävyyden ja kilpailutilanteen suhteen eri liiketoiminta- ja markkina-alueilla.

Jotta työt voidaan kohdistaa oikein, selvitetään myös nykyisen verkkosivuston toimivuus/toimimattomuus ja kehitystyön fokusalueet lähitulevaisuuteen ja pidemmälle ajanjaksolle. Näin voidaan laatia kattava, tietoon pohjautuva suunnitelma tehokkaamman verkkotekemisen varmistamiseksi.

Löydettävyystutkimus, kilpailutilannetutkimus ja sisältömarkkinointitutkimus

 • Workshop

  Innostava workshop tärkeiden hakutermien ja kilpailijoiden selvittämiseksi sekä verkkosivuston tavoitelähtöiseen läpikäymisen varmistamiseksi

 • Mitä asiakkaasi hakevat verkossa?

  Tärkeät hakutermit ryhmitellään liiketoimintalähtöisesti ja selvitetään niiden hakumäärät valituiden markkina-alueiden hakukoneissa

 • Miten löydettävyytesi paranee kehitystöiden myötä?

  Löydettävyyden kehitystä seurataan sovitun ajanjakson osalta, jotta kehitystöiden välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset voidaan selvittää.

 • Koska asiakas löytää sinut ja koska ei?

  Tutkitaan yrityksen hakukonelöydettävyys valituilla markkina-alueilla ja selvitetään myös milloin asiakas ei löydä tarjoomaa

 • Millainen kilpailutilanne on?

  Tutkitaan kilpailutilanne ja orgaanisen löydettävyyden markkinaolosuhteet Googlessa valituilla markkina-alueilla sekä valikoitujen, että tunnistamattomien kilpailijoidem osalta

 • Millaisen kävijäpolun tarjoat?

  Yhdistämällä löydettävyystieto laskeutumissivuihin, tutkitaan millaista sisältöä todellisuudessa tarjoat eri kohderyhmille ja miten asiakaspolku verkkopalvelussa toimii

 • Miten asiakasryhmiä palvelllaan?

  Selvitetään verkkopalvelun kävijäprofiilit ja miten eri kohderyhmiä voidaan palvella paremmin

 • Onko tekniikassa parannettavaa?

  Selvitetään onko verkkopalvelun tekniikassa muutostarpeita ja miten löydettävyyttä voidaan parantaa automaattisilla toiminnoilla

Pyydä tarjous tutkimuksesta