Löydettävyys, kilpailutilanne ja sisältömarkkinointi

Nopea tapa selvittää mikä on nykytilanteesi kilpailun, löydettävyyden & sisällön toimivuuden osalta

Sisältömarkkinointi

Kun olet uudistamassa verkkopalveluasi tai kehittämässä verkkoläsnäoloasi, on hyvä tutkia millainen lähtötilanne on löydettävyyden ja kilpailutilanteen suhteen eri liiketoiminta- ja markkina-alueilla.

Jotta työt voidaan kohdistaa oikein, selvitetään myös nykyisen verkkosivuston toimivuus/toimimattomuus ja kehitystyön fokusalueet lähitulevaisuuteen ja pidemmälle ajanjaksolle. Näin voidaan laatia kattava, tietoon pohjautuva suunnitelma tehokkaamman verkkotekemisen varmistamiseksi.

Löydettävyystutkimus, kilpailutilannetutkimus ja sisältömarkkinointitutkimus

 • Workshop

  Innostava workshop tärkeiden hakutermien ja kilpailijoiden selvittämiseksi sekä verkkosivuston tavoitelähtöiseen läpikäymisen varmistamiseksi

 • Mitä asiakkaasi hakevat verkossa?

  Tärkeät hakutermit ryhmitellään liiketoimintalähtöisesti ja selvitetään niiden hakumäärät valituiden markkina-alueiden hakukoneissa

 • Miten löydettävyytesi paranee kehitystöiden myötä?

  Löydettävyyden kehitystä seurataan sovitun ajanjakson osalta, jotta kehitystöiden välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset voidaan selvittää.

 • Koska asiakas löytää sinut ja koska ei?

  Tutkitaan yrityksen hakukonelöydettävyys valituilla markkina-alueilla ja selvitetään myös milloin asiakas ei löydä tarjoomaa

 • Millainen kilpailutilanne on?

  Tutkitaan kilpailutilanne ja orgaanisen löydettävyyden markkinaolosuhteet Googlessa valituilla markkina-alueilla sekä valikoitujen, että tunnistamattomien kilpailijoidem osalta

 • Millaisen kävijäpolun tarjoat?

  Yhdistämällä löydettävyystieto laskeutumissivuihin, tutkitaan millaista sisältöä todellisuudessa tarjoat eri kohderyhmille ja miten asiakaspolku verkkopalvelussa toimii

 • Miten asiakasryhmiä palvelllaan?

  Selvitetään verkkopalvelun kävijäprofiilit ja miten eri kohderyhmiä voidaan palvella paremmin

 • Onko tekniikassa parannettavaa?

  Selvitetään onko verkkopalvelun tekniikassa muutostarpeita ja miten löydettävyyttä voidaan parantaa automaattisilla toiminnoilla

Pyydä tarjous tutkimuksesta

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.